prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz

Tytuł naukowy: profesor
Stanowisko: profesor
Pokój: B4-06
Telefon: 61 829 5334
E-mail: stgawiej at amu dot edu dot pl

Profil Google Scholar
Profil Research Gate
Profil ORCID

Konsultacje: wtorek, 12:00-13:00; czwartek, 10:00-11:00 (MS Teams, po umówieniu się)

Zainteresowania naukowe

 • Algorytmika, teoria szeregowania zadań, teoria złożoności oraz ich zastosowania.
 • Badanie złożoności problemów oraz algorytmów szeregowania zadań,  ze szczególnym uwzględnieniem problemów szeregowania zadań o zmiennych czasach wykonywania.
 • Konstrukcja i analiza wielomianowych algorytmów dokładnych, aproksymacyjnych, heurystycznych oraz metaheurystycznych dla problemów teorii szeregowania zadań.

Wybrane publikacje

Monografie naukowe

 • S. Gawiejnowicz, Models and Algorithms of Time-Dependent Scheduling, Springer, 2020, 550pp, ISBN 978-3-662-59361-5, doi:10.1007/978-3-662-59362-2.
 • A. Agnetis, J-C. Billaut, S. Gawiejnowicz, D. Pacciarelli, A. Soukhal, Multiagent Scheduling: Models and Algorithms, Springer, 2014, 271pp, ISBN 978-3-642-41879-2, doi: 10.1007/978-3-642-41880-8.
 • S. Gawiejnowicz, Time-Dependent Scheduling, Springer, 2008, 390pp, ISBN 978-3-540-69445-8, doi:10.1007/978-3-540-69446-5. 

Redakcje naukowe 

Artykuły w czasopismach

 • S. Gawiejnowicz, B. M-T. Lin, G. Mosheiov, Dynamic scheduling problems in theory and practice, Journal of Scheduling, 27 (2024), 225-226, doi: 10.1007/s10951-023-00798-2 (impact factor 2.0).
 • S. Gawiejnowicz, N. Halman, H. Kellerer, Knapsack problems with position-dependent item weights or profits, Annals of Operations Research, 326 (2023), 137-156, DOI: 10.1007/s10479-023-05265-x (impact factor 4.135).
 • S. Gawiejnowicz, W. Gajda, A note on exact and heuristic algorithms for generation of V- and Λ-shaped sequences, Computers and Industrial Engineering, 178 (2023), 109081, doi:  10.1016/j.cie.2023.109081 (impact factor 7.9).
 • S. Gawiejnowicz, M. Kolińska, Two- and three-machine open shop scheduling using LAPT-like rules, Computers and Industrial Engineering, 157 (2021), 107261, doi:  10.1016/j.cie.2021.107261 (impact factor 4.135).
 • A. Agnetis, S. Gawiejnowicz, B. M-T. Lin, G. Mosheiov, Editorial: Dynamic Scheduling Problems, Journal of Scheduling, 23 (2020), 629-630, doi: 10.1007/s10951-020-00673-4 (impact factor 1.598).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, New results for an open time-dependent scheduling problem, Journal of Scheduling, 23 (2020), 733-744, doi:10.1007/s10951-020-00662-7 (impact factor 1.598).
 • S. Gawiejnowicz, A review of four decades of time-dependent scheduling: main results, new topics, and open problems, Journal of Scheduling, 23 (2020), 3-47, doi:10.1007/s10951-019-00630-w (impact factor 1.598).
 • M. Żurowski, S. Gawiejnowicz, Scheduling preemptable position-dependent jobs on two parallel identical machines, Computers and Industrial Engineering, 132 (2019), 373-384, doi:10.1016/j.cie.2019.03.043 (impact factor 3.195).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, Structural properties of time-dependent scheduling with the lp norm, Omega International Journal of Management Science, 57 (2015), 196-202, doi:10.1016/j.omega.2015.04.015 (impact factor 4.376).
 • S. Gawiejnowicz, C. Suwalski, Scheduling linearly deteriorating jobs by two agents to minimize the weighted sum of two criteria, Computers & Operations Research, 52 (2014), 135-146, doi:10.1016/j.cor.2014.06.020 (impact factor 1.861).
 • S. Gawiejnowicz, A. Kononov, Isomorphic scheduling problems, Annals of Operations Research, 213 (2014), 131-145, doi:10.1007/s10479-012-1222-2 (impact factor 1.029).
 • M. Dębczyński, S. Gawiejnowicz, Scheduling jobs with mixed processing times, arbitrary precedence constraints and maximum cost criterion, Computers & Industrial Engineering, 64 (2013), 273-279, doi:10.1016/j.cie.2012.10.010 (impact factor 1.516).
 • D. Okołowski, S. Gawiejnowicz, Exact and heuristic algorithms for parallel-machine scheduling problems with DeJong’s learning effect, Computers and Industrial Engineering, 59 (2010), no. 2, 272-279, doi:10.1016/j.cie.2010.04.008 (impact factor 1.491).
 • S. Gawiejnowicz, B.M-T. Lin, Scheduling deteriorating jobs under mixed deterioration, Applied Mathematics and Computation, 216 (2010), no. 2, 438-447, doi: 10.1016/j.amc.2010.01.037 (impact factor 1.124).
 • S. Gawiejnowicz, A. Kononov, Complexity and approximability of scheduling resumable proportionally deteriorating jobs, European Journal of Operational Research, 200 (2010), no. 1, 305-308, doi:10.1016/j.ejor.2008.12.014 (impact factor 2.093).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Conjugate time-dependent scheduling problems, Journal of Scheduling, 12 (2009), no. 5, 543-553, doi:10.1007/s10951-009-0121-0 (impact factor 1.265).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Equivalent time-dependent scheduling problems, European Journal of Operational Research, 196 (2009), no. 3, 919-929, doi:10.1016/j.ejor.2008.04.040 (impact factor 2.093).
 • S. Gawiejnowicz, Scheduling deteriorating jobs subject to job or machine availability constraints, European Journal of Operational Research, 180 (2007), no. 1, 472-478, doi:10.1016/j.ejor.2006.04.021 (impact factor 1.093).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Analysis of a time-dependent scheduling problem by signatures of deterioration rates, Discrete Applied Mathematics, 154 (2006), no. 15, 2150-2166, doi: 10.1016/j.dam.2005.04.016 (impact factor 0.577).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Pareto and scalar bicriterion scheduling of deteriorating jobs, Computers and Operations Research, 33 (2006), no. 3, 746-767. doi:10.1016/j.cor.2004.07.016 (impact factor 0.893).
 • S. Gawiejnowicz, Book Review: Peter Brucker (2004) Scheduling Algorithms, 4th ed., Mathematical Methods of OR, 60 (2004), 523-524, doi:i:10.1007/s001860400380 (impact factor 0.304).
 • A. Kononov, S. Gawiejnowicz, NP-hard cases in scheduling deteriorating jobs on dedicated machines, Journal of the Operational Research Society, 52 (2001), no. 6, 708-717, doi:10.1057/palgrave.jors.2601117 (impact factor 0.438).
 • S. Gawiejnowicz, A note on scheduling on a single processor with speed dependent on a number of executed jobs, Information Processing Letters, 57 (1996), no. 6, 297-300, doi: 10.1016/0020-0190(96)00021-X (impact factor 0.212).
 • S. Gawiejnowicz, L. Pankowska, Scheduling jobs with varying processing times, Information Processing Letters, 54 (1995), no. 3, 175-178, doi: 10.1016/0020-0190(95)00009-2 (impact factor 0.286).

Artykuły w materiałach konferencyjnych

 • S. Gawiejnowicz, T. Onak, C. Suwalski, A new library for evolutionary algorithms, Lecture Notes in Computer Science, 3911 (2006), 414-421, doi:10.1007/11752578_50.
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Parallel machine scheduling of deteriorating jobs by modified steepest descent search, Lecture Notes in Computer Science, 3911 (2006), 116-123, doi:10.1007/11752578_15.
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, Minimizing time-dependent total completion time on parallel identical machines, Lecture Notes in Computer Science, 3019, Springer 2004, 89-96, doi:10.1007/978-3-540-24669-5_12 (impact factor 0.513).
 • S. Gawiejnowicz, W. Kurc, L. Pankowska, A greedy approach for a time-dependent scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science, 2328, Springer 2002, 79-86, doi:10.1007/3-540-48086-2_9 (impact factor 0.515).
 • M. Żurowski, S. Gawiejnowicz, An enumerative algorithm for a two-machine preemptive job scheduling with a learning effect, Proceedings of the 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2018), Międzyzdroje, August 26-29, 2018, 926-931, doi:10.1109/MMAR.2018.8485820.

Wybrane wystąpienia na konferencjach

 • The 37th European Chapter on Combinatorial Optimization (Ghent, Belgia, VI 2024)
 • The 4th International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Winterthur, Szwajcaria, VI 2023)
 • The Annual Conference of Operations Research Society of Israel (Tel Aviv – Yafo, Izrael, V 2023)
 • The 3rd International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Poznań, Polska, VII 2021)
 • The 14th Workshop „Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems” (Renesse, Holandia, VI 2019)
 • The 2nd International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Poznań, Polska, VI 2018)
 • The 13th Workshop „New Challenges in Scheduling Theory” (Aussois, Francja, III-IV 2018)
 • The 13th Workshop „Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems” (Seeon-Seebruck, Niemcy, VI 2017)
 • The Annual Conference of Operations Research Society of Israel (Tel Aviv – Ramat Gan, Izrael, V 2017)
 • The 28th European Conference on Operational Research (Poznań, Polska, VII 2016)
 • The 1st International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Poznań, Polska, VI-VII 2016)
 • The 13th Workshop „Advances in Continuous Optimization” (Edynburg, Wielka Brytania, VII 2015)
 • The 27th International Conference „European Chapter on Combinatorial Optimization” (Monachium, Niemcy, IV 2014)
 • The 11th Workshop „New Challenges in Scheduling Theory” (Aussois, Francja, III-IV 2014)
 • The 26th European Conference on Operational Research (Rzym, Włochy, VII 2013)
 • The 11th Workshop „Advances in Continuous Optimization” (Florencja, Włochy, VII 2013)
 • International Symposium „Combinatorial Optimization” (Oxford, Wielka Brytania, IX 2012)
 • The 25th European Conference on Operational Research (Wilno, Litwa, VII 2012)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Algorytmika systemów produkcyjnych
 • Algorytmika w projektowaniu systemów
 • Algorytmy i programowanie
 • Algorytmy i struktury danych
 • Algorytmy szeregowania zadań
 • Industrial Algorithmics (w języku angielskim)
 • Podstawy teorii złożoności
 • Seminarium magisterskie

Wybrane tematy prowadzonych prac magisterskich

Prace ukończone

 • Algorytmy ewolucyjne i ich wybrane zastosowania
 • Jednomaszynowe problemy szeregowania zadań z efektem uczenia się
 • Metody rozwiązywania wybranych problemów harmonogramowania
 • Metody równoległego przeglądu drzewa gry w go
 • Problem przydziału prac projektowych i jego odmiany
 • Problem stabilnego małżeństwa i jego zastosowania
 • Szeregowanie zadań z ograniczeniami finansowymi
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty konstruowania komputerowych programów do gry w szachy
 • Wybrane problemy szeregowania zadań z agentami
 • Wybrane problemy szeregowania zadań w systemie otwartym
 • Wybrane zastosowania grafów szeregowo-równoległych w teorii szeregowania zadań
 • Złożoność obliczeniowa wybranych problemów szeregowania zadań jednostkowych na równoległych procesorach
 • Wybrane zagadnienia algorytmiki systemów wyborczych