O pracowni

Pracownia Algorytmiki

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań