Szeregowanie zadań typu malleable

Prelegent: Prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski (Politechnika Poznańska)
Data i godzina:  31 stycznia 2023 r., g. 12:00

Streszczenie: Przedmiotem wystąpienia będą problemy szeregowania zadań typu malleable, tzn. takich które można wykonywać na wielu procesorach jednocześnie, a ponadto liczba używanych procesorów może się zmieniać w czasie. Przedstawione zostaną sformułowanie ogólne, wybrane przypadki wielomianowe, problemy otwarte i NP-trudne, stosowane podejścia.