Bartłomiej Przybylski, PhD

Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: adiunkt
Pokój: B4-04
Telefon: 61 829 5330
E-mail: bap@amu.edu.pl
Strona domowa: https://bap.faculty.wmi.amu.edu.pl/

Profil Google Scholar

Konsultacje: wtorek, 12:00-13:00

Zainteresowania naukowe

 • Szeregowanie uogólnionych zadań jednostkowych i badanie złożoności obliczeniowej takich problemów
 • Relacje pomiędzy problemami szeregowania zadań o czasach stałych i opisanych całkami Riemanna
 • Zarządzanie zasobami w chmurach obliczeniowych

Wybrane publikacje

Podręczniki

 • B. Przybylski, M. Borkowski, LaTeX. Książka kucharska, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-937220-5-1.
 • B. Przybylski, Lua i LaTeX. Dynamiczne tworzenie dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-011969-6-7.

Wybrane artykuły konferencyjne i w czasopismach

 • A. Naruszko, B. Przybylski, K. Rządca, A log-linear (2+5/6)-approximation algorithm for parallel machine scheduling with a single orthogonal resource, 27th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par): 151-166 (2021), DOI: 10.1007/978-3-030-85665-6_10.
 • B. Przybylski, P. Żuk, K. Rządca, Data-driven scheduling in serverless computing to reduce response time, 2021 21th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid): 206-216 (2021), DOI: 10.1109/CCGrid51090.2021.00030.
 • J. Berlińska, B. PrzybylskiScheduling for gathering multitype data with local computations, European Journal of Operational Research 294(2): 453-459 (2021), DOI: 10.1016/j.ejor.2021.01.043 (IF: 4.213).
 • B. PrzybylskiA new model of parallel-machine scheduling with integral-based learning effect, Computers & Industrial Engineering 121: 189-194 (2018), DOI: 10.1016/j.cie.2018.05.035 (IF: 2.623).
 • B. PrzybylskiParallel-machine job scheduling with precedence constraints and position-dependent processing times, Optimization Letters 11(7): 1273–1281 (2017), DOI: 10.1007/s11590-016-1075-8 (IF: 1.310).

Wybrane wystąpienia na konferencjach

 • The 14th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems (Renesse, Holandia, VI 2019)
 • The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Poznań, Polska, VI 2018)
 • New Challenges in Scheduling Theory (Aussois, Francja, IV 2018)
 • The 13th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems (Seeon Abbey, Niemcy, VI 2017)
 • 28th European Conference on Operational Research (Poznań, Polska, VII 2016)
 • The First International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (Poznań, Polska, VI-VII 2016)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Introduction to computer science (wykład, ćwiczenia)
 • Algorytmy szeregowania zadań (ćwiczenia)
 • Wstęp do informatyki (ćwiczenia)
 • Programowanie obiektowe (ćwiczenia)
 • Systemy operacyjne (ćwiczenia)
 • Algorytmy i struktury danych (ćwiczenia)
 • Technologie webowe (ćwiczenia)
 • Aplikacje responsywne (ćwiczenia)